Požární ochrana

Zajišťujeme služby v oblasti požární ochrany odborně způsobilými osobami, a to jak pro obchodní firmy a podnikatele, tak i pro soukromé fyzické osoby (spotřebitele). Hlavní činnosti v oblasti PO:

 • Zajištění požární ochrany staveb - vybavení staveb požárně bezpečnostním zařízením (hasicí přístroje, hydranty, ucpávky, klapky, dveře, nátěry, a další - podrobnosti níže). Dodávky realizujeme včetně montáže.
 • Kontrola, údržba a servis  požárně bezpečnostních zařízení - pravidelé kontroly, tlakové zkoušky, opravy, kontroly provozuschopnosti PBZ, apod.
 • Poradenství a metodická pomoc v oblasti PO - pomůžeme s vypracováním dokumentace PO, můžeme se účastnit při jednáních a kontrolách orgánů státního dozoru, vypracujeme Únikové plány, Operativní karty, apod.
 • Školení PO - provedeme školení zaměsntanců, vedoucích zaměstnanců a členů požárních hlídek na pracovištích, účastníme se námětových cvičení HZS a provádíme nácvik evakuace zaměstnanců firem (cvičný požární poplach).
 • Požární ochrana bytových domů - dle platných předpisů a ve lhůtách stanovených legislativou provádíme zajištění PO v bytových domech. Kromě vybavení věcnými prostředky PO provádíme také značení bezpečnostními tabulkami, značení únikových východů, vybavení schodišťovými sítěmi, apod.

Požárně bezpečnostní zařízení

HASICÍ PŘÍSTROJE A HYDRANTY - na našem eShopu najdete základní druhy hasicích přístrojů a hydrantů. V detailu každého produktu je uveden popis výrobku, hasicí účinnost, celková hmotnost i aktuální platná cena.

Kontrola požárního vodovodu:Požární ochrana

 • Prohlídka stavu hydrantu a jeho příslušenství
 • Měření přetlaku a množství požární vody - vnitřní a vnější hydranty
 • Kontrola suchovodu a jeho příslušenství
 • Tlaková zkouška suchovodu
 • Vyhodnocení kontroly a vypracování zprávy
 • Tlaková zkouška hadic


POŽÁRNÍ UCPÁVKY
 se používají v souladu s platnými normami ČSN k vyplnění prostupů mezi požárními úseky. Požární ucpávky se používají na:

 • kabelové trasyPožární ucpávky
 • prostupy vody, plynu, apod.
 • stupačky PVC
 • dilatační spáry
 • mezery mezi nosnými konstrukcemi a opláštěním budov 

Aplikaci požárních ucpávek provádíme na základě oprávnění od jejich výrobců – HILTI, PROMAT, Intumex, Dunamenti, apod.


POŽÁRNÍ KLAPKY (ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnikou) -
u vzduchotechnických zařízení vybavených požárními klapkami se vyžaduje provádění stanovených revizí. V určených termínech Vám příslušné revize bude provádět oprávněná osoba pověřená výrobci:

 • KOVONA Karviná, a.s.
 • MANDÍK, Hostomice pod Brdy
 • KLIMAKONTAKT-TROGES spol. s r.o. Brno
 • TROX Austria GmbH.
 • TGL Berlín, a další

Cena provedených revizí požárních klapek se určuje podle druhu revize, druhu a typu zařízení, rozsahu, atd.


POŽÁRNÍ DVEŘE
, kterými prochází úniková cesta, musí být průchodné, musí zabraňovat zachycení oděvu a svým zajištěním nesmí bránit evakuaci osob a zásahu požárních jednotek. Provádíme kontroly a revize požárních uzávěrů/dveří ve stanovených termínech.
Cena revizí požárních uzávěrů se určuje individuálně podle druhu revize, druhu a typu zařízení, apod.


PROTIPOŽÁRNÍ NÁTĚRY se používají na ochranu nosných konstrukcí staveb.
Aplikují se nátěrem nebo nástřikem. Jejich účelem je zvýšení požární odolnosti stávajících konstrukcí na požadovanou odolnost ( např. 30 minut ). Většinou bývají bílé nebo transparentní barvy.

Použití:

 • Ocelové konstrukce
 • Dřevěné konstrukce
 • Betonové konstrukce 

 

FIRESTOP - stabilní automatický hasicí a detekční systém je speciální jednoduché a spolehlivé zařízení pro ochranu prostorů s rizikem vzniku požáru, a to zejména v prostorách bez trvalé přítomnosti obsluhy. Automatický hasicí systém (dále jen AHS) pracuje bezobslužně. Jde o zásobník s hasicím médiem a pružným potrubím bez dalších zařízení jako je elektronika, atd.

Hasicím médiem může být:
HASICÍ PRÁŠEK - univerzální využití v obytných i skladovacích prostorech, v dopravních prostředcích, apod.
HASIVO FE 36 - plynná hasicí látka pro použití v elektrických zařízeních, serverovnáchm archivech a muzeích.
PĚNOVÉ HASIVO - vyplní prostor na delší dobu, má využití ve skladech, kotelnách, dílnách, lakovnách, apod.

Toto zařízení funguje zcela automaticky, ale lze jej kombinovat s celou řadou elektronických zařízení a řešit tak protipožární ochranu na různých stupních rizik.

Vyhledávání

Obsah košíku

V košíku je:
0 položek
Celková cena:
0 Kč
kosik

Služby požární ochrany a bezpečnost práce PROFIRE s.r.o.
Tř. Tomáše Bati 1720, 765 02 Otrokovice
(provozovna areál TOMA budova 16/A)
tel: +420 575 759 836, tel/fax: +420 577 663 888
e-mail: profire@profire.cz