Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - BOZP

Zajišťujeme služby v oblasti bezpečnosti a hygieny práce odborným pracovníkem v návaznosti na vyhodnocování rizik.

  • Školení bezpečnosti práce a zajištění jiných souvisejících školení, ověřování znalostí.
  • Zpracování příslušné dokumentace (organizační směrnice, provozní řády, provozní deníky, traumatologický plán, atd.).
  • Stanovení vhodného systému organizace BOZP dle platných předpisů.
  • Vyhledávání a hodnocení pracovních rizik, odborná pomoc při zajišťování úkolů v prevenci rizik.
  • Stanovení systému přidělování osobních ochranných pracovních pomůcek a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků.
  • Metodická pomoc při řešení úrazů (stanovení systému vyšetřování příčin a klasifikování zdrojů, vyhodnocení závěrů, evidence a hlášení, zasílání záznamů o úrazech, atd.)
  • Účast při kontrolách a jednáních s orgány Státního dozoru IBP.
  • Provádění kontrol a prověrek BOZP na pracovištích a zařízeních zaměstnavatele.
  • Kontrola dodržování revizí vyhrazených technických zařízení (tlaková, zdvihací, elektrická, plynová).
  • Zajišťování označení objektu bezpečnostními značkami.

Vyhledávání

Obsah košíku

V košíku je:
0 položek
Celková cena:
0 Kč
kosik

Služby požární ochrany a bezpečnost práce PROFIRE s.r.o.
Tř. Tomáše Bati 1720, 765 02 Otrokovice
(provozovna areál TOMA budova 16/A)
tel: +420 575 759 836, tel/fax: +420 577 663 888
e-mail: profire@profire.cz